Generalforsamling  

D. 27/2 2022 kl. 13 i Holmdrup Huse Nordbaggen, i rytterstuen  

Dagsorden   

 • Valg af dirigent: Mette Fenger     
 • Bestyrelsen aflægger beretning (Flot beretning) Af: Linda Joensen (Formand)      
 • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse Af: Rikke Mathiasen (Kasserer). 
  • Stor ros til Line Gaarde for at aflevere et tjekket regnskab. 
  • De trælse betalingsposter som gebyrer o.a. forsvinder næste år pga. indførelse af Danløn 
  • Nyt administrations-/regnskabssystem fremlægges 
  • Regnskabet godkendt    
 • Godkendelse af reviderede vedtægter (se Bilag) 
  • Der indføres i vedtægterne at formanden indsættes i en periode på 2 år i stedet for 4 år. Kasserer og formand vælges altid forskudt. Formanden vælges i ulige år og kassereren vælges i lige år 
  • Udover denne tilføjelse godkendes vedtægterne   
 • Fastsættelse af kontingent 
  • Forbliver uændret    
 • Behandling af indkomne forslag 
  • Ingen indkomne forslag    
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:  
  • Annemette Petersen (ønsker ikke genvalg) 
  • Ida Tøt Nielsen (ønsker ikke genvalg) 
  • Mette Fenger (ønsker genvalg) 
  • Louise Munk er (er ikke på valg, men ønsker at trække sig)   
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen: 
  • 1. suppleant (Line Gaarde ønsker ikke genvalg) 
  • 2. suppleant (Lone Sigersted ønsker genvalg)    
 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
  • Nuværende: Mette Tanghus og Rebecca Geisler   

Bestyrelse:     

 • Linda Joensen, Formand
 • Rikke Mathiasen, Kasserere
 • Mette Fenger, bestyrelsesmedlem (genvalgt)
 • Ebba Benda, bestyrelsesmedlem (valgt) 
 • Benny Andresen, bestyrelsesmedlem 
 • Lone Sigersted Jørgensen Suppleant 
 • Camilla Holstebro Suppleant (valgt)    
Revisorer: Mette Tanghus og Rebecca Geisler (genvalgt) 

Revisorsuppleant: Line Gaarde (valgt)  

Aktivitetsudvalg: Sabine Larsen, Camilla Holstebro, Janne Bech    

Hjælperudvalg: Rebecca Geisler, Annemette Petersen, Ida Tøt Nielsen, Mette Tanghus, Line Gaarde, Louise Munkøe  

Sponsorudvalg: Heidi Koorneef og Lone Sigersted Jørgensen   

 •  Eventuelt 
  • Forslag om indhentning af konsulentbistand fra DRF om rådgivning til foreningsdrift 
  • Husk at reklamere for ponygames med DRF 
  • Line foreslår certificering af DRF 
  • Sabine vil se om hun kan få ryttermærker op at kører efter sommerferien     
Hold i dag

Instagram