Generalforsamling    

D. 26/2 2023 kl. 13 i Holmdrup Huse Nordbaggen, i rytterstuen    

Dagsorden   

 • Valg af dirigent: Mette Fenger
 • Valg af referent: Ebba Kristin Benda
 • Formanden aflægger beretning
  • Opfordrer til solidaritet og medmenneskelighed generelt. 110 medlemmer, god opbakning generelt fra medlemmerne, men vil gerne opfordre til større opbakning omkring vedligehold. Hvorfor er der kommet udmeldinger? Generel økonomi? Vi har haft en aktiv forening, ringridning, Sankt Hans, loppemarked, springhold, stævne, ponygames mm. Senest opstart af bamsehold. Bestyrelsen opfordrer til at man bidrager til den daglige drift, for at få hverdagen til at hænge sammen. Tak til bestyrelsen, Janne og Henning og til dem, der støtter os på de sociale medier. Beretning godkendt.    
 • Gennemgang af regnskab
  • Kopier deles ud. Nyt regnskabssystem, så lidt forskel fra tidligere, f.eks. Stort set samme indtægter, 13.000kr mere end sidste år. Stævne indtægter 4976kr (al MobilePay, f.eks. bod, ponygames mm). Medlemstilskud 74.000kr mindre end sidste år, skyldes bogføringsforskel. Indtægter 317.000kr. Lønudgifter steget, skyldes at det ikke virkede sidste år samt en ekstra lønnet afløser/rideunderviser. Diverse spørgsmål er besvaret. Der ønskes årstal på kolonerne. Likvidbeholdning ved årsskifte 6795kr. Passiver: minus 50.000kr, egenkapital 46.000kr - det hele løber kun lige rundt, takket være støtteforeninger Nordbaggens Venner. Resultatopgørelse fra "Vennerne". Indtægter fra bannerreklamer, klubstøjer. Tab af sponsorer. Skal der være en selvstændig bestyrelse? Der foreligger ingen vedtægter, dem skal vi have fat i, før vi går videre. Regnskabet er godkendt. 
 • Behandling af indkomne forslag
  • Ingen indkomne forslag. 
 • Forslag til vedtægtsændring 
  • Alle voksne medlemmer af HHN over 18 år skal hjælpe til i foreningen og være medlemmer af et udvalg - mange hjælper allerede og lidt har også ret. Nogle byder ind med lidt, andre med meget og det er OK, alle skal ikke kunne det samme. Forslaget vedtaget. 
 • Fastsættelse af kontingent 
  • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent - Enighed om uændret kontingent.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:  
  • Formand Linda Joensen (ønsker genvalg) Genvalgt som formand. 
  • Valg af bestyrelsesmedlem 
   • Kirstine Nielsen er valgt.
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: 
  • Sabine Larsen og Louise Skov Mortensen er valgt.
 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  • Rebecca Woer Geisler og Line Gaarde er valgt som revisorer. 
  • Mette Tanghuus er valgt som revisorsuppleant (hvis hun har lyst). 

 • Eventuelt 
  • Udvalg: Signe Fender og Louise Skov Mortensen er med i aktivitetsudvalget. De planlægger allerede en tur med prærievogn. Kirstine Nielsen og Ebba Kristen Benda er med i stævneudvalget.
  • Sponsorater: Vi mangler en eller flere til at tage sig af sponsorater. Sponsorudvalg? Forslag: Alle spørger en mulig sponsor, evt. der hvor man i forvejen har sin gang. Vi går i tænkeboks, og det tages op på næste bestyrelsesmøde. 
Hold i dag

Instagram